توضيحات
 • براي خريد کارت اعتباري انتخاب رشته مجازي اينجا را کليک نمائيد
 • شماره پرونده و شماره داوطلبي براي هرداوطلب بر روي کارنامه در ج گرديده و قابل استفاده در اين سيستم مي باشد
 • براي استفاده از سيستم از مرور گر هاي firefox و يا chrome استفاده کنيد
 • براي مشاهده اطلاعات خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس کد رهگيري زمان ثبت نام آزمون سراسري

    

  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات کارت اعتباري زمان ثبت نام آزمون سراسري

  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي مندرج بر روي کارنامه

    
  تصويركد امنيتي